Єдина Країна! Единая Страна! ІП "Профтехосвіта Хмельниччини" - Грані виховання
 
Засновник: НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області                      Четвер, 22.04.2021, 05:35                                       
                                                                                                                                 Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ
"Профтехосвіта Хмельниччини"
Головна Грані вихованняМій профільВихід
Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
QR код сайту

Методичне забезпечення виховної роботи та соціального захисту в закладах професійно-технічної освіти Хмельницької області здійснює лабораторія виховної роботи  Науково-методичного  центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Основні напрями роботи:

-  здійснення науково-методичного керівництва організацією виховної роботи та системи планування, обліку і контролю виховної роботи в ПТНЗ;

- науково-методичний супровід впровадження  особистісно орієнтованої методики виховання; теорії людиноцентризму, управління процесом соціальної адаптації учнів;

- співпраця із громадськими, правоохоронними, молодіжними, соціальними організаціями, службою зайнятості, медичними та науковими установами щодо організації профорієнтаційної роботи, соціального захисту вразливих категорій учнівської молоді, превентивного виховання, пропаганди та організації  здорового способу життя, валеологічної та екологічної освіти, профілактики адиктивної поведінки учнів, організації змістовного дозвілля тощо;

- науково-методичний супровід діяльності практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ (розробка і впровадження методичного інструментарію психолога, сприяння підвищенню професійного рівня та проведення атестації працівників психологічної служби, здійснення експертної оцінки педагогічних та психологічних інновацій);

- забезпечення організації регіональних форм методичної роботи для заступників директорів з виховної роботи, вихователів гуртожитків, класних керівників, викладачів фізичного виховання та предмета «Захист Вітчизни»;

- розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, здійснення дослідно-експериментальної роботи;

- виявлення, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

Ефективність виховної роботи у ПТНЗ в значній мірі  залежить від перспективного та поточного планування. Тому на допомогу навчальним закладам Науково-методичним  центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області розроблено  методичні рекомендації щодо планування виховної роботи на навчальний рік,  в яких акцентується увага на те, що план навчального закладу  має  бути спрямований на творче використання досвіду, що є в навчальному закладі, бути реальним, збалансованим, системним та забезпечувати виконання основних нормативних документів  (Концепція Загальнодержавної соціальної програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на період до 2015 року, Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», Постанова Кабінету Міністрів України «Молодь України 2009-2015 роки», Державна програма з обдарованою молоддю, Концепція запобігання та викорінення найгірших форм праці дітей, Концепція державної міграційної політики, План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року).

На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» НМЦ ПТО ПК виховну роботу у  закладах професійно-технічної освіти Хмельницької області спрямовує  на:

- запровадження сучасних, особистісно зорієнтованих інноваційних виховних технологій;  

- забезпечення  постійного контролю  за станом виховної роботи та організацією учнівського самоврядування;

- опанування педагогами сучасних технологій виховної роботи, особистісно орієнтованих методик, в тому числі методик психолого-педагогічного дослідження  та впровадження їх у навчально-виховний процес;

- покращення  індивідуальної  роботи з батьками з метою запобігання в учнівському середовищі негативним проявів;  

- залучення  до проведення  виховних заходів  фахівців органів внутрішніх справ, охорони здоров’я, соціальних служб для молоді, працівників культури та мистецтв тощо;

- посилення уваги  до організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи,

-  залучення учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, конкурсах, гуртках технічної творчості.

Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання в професійно-технічних навчальних закладах Хмельницької області здійснюється за такими пріоритетними напрямами: 

 • громадянське;
 • військово-патріотичне;
 • моральне;
 • художньо-естетичне;
 • превентивне;
 • екологічне;
 •  трудове виховання;
 • індивідуальна робота з учнями;
 • робота з батьками;
 • позаурочна робота в гуртожитку;
 • фізична підготовка.

Головна мета громадянського виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури. Громадянське виховання у закладах профтехосвіти області  здійснюється  впродовж  усього процесу навчання.

Лабораторією виховної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області розроблено рекомендації щодо поновлення та доповнення куточків державної символіки.

Щорічно НМЦ ПТО ПК координував інформаційно-просвітницьку та попереджувально-профілактичну роботу щодо запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації серед учнівської молоді та батьківської громадськості.

Найважливіший напрям громадянського виховання – це організація демократичного учнівського життя, де кожен учень є організатором, учасником функціонування міні-моделі суспільства. Тому  практичною школою демократизації є учнівське самоврядування.

Учнівське самоврядування - це засіб участі в управлінні на засадах самодіяльності й самоврегулювання. У ПТНЗ області  діють різноманітні форми учнівського самоврядування спрямовані на  виховання в майбутніх фахівців соціальної відповідальності, розвиток прагнення до наукового пошуку, підвищення рівня самостійності.

З метою активізації учнівського самоврядування у 2007 році було створено орган учнівського самоврядування ПТНЗ Хмельницької області - Рада учнівського самоврядування  професійно-технічних навчальних закладів (РУС ПТНЗ),  та сплановано її роботу. 

Лідери РУС ПТНЗ приймають  активну участь у Всеукраїнських зборах лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ. Проводиться робота щодо збільшення волонтерських загонів та укладаються угоди про співпрацю з відповідними  центрами  соціальних служб для молоді, де працюють групи волонтерів, які надають соціальну допомогу незахищеним категоріям населення, зокрема допомога ветеранам війни і праці, соціальна робота в дитячих будинках, упорядкування території пам’ятних місць тощо.

Однією із форм роботи учнівського самоврядування у ПТНЗ є Рада гуртожитку, до складу якої входять найбільш відповідальні учні, слухачі. Рада гуртожитку передбачає організацію цілого ряду форм роботи: професійно-орієнтаційна, культурно-масова, спортивно-оздоровча, побутово-контролююча.

            З метою залучення учнів до роботи з покращення житлово–побутових умов і санітарного стану, створення затишку та комфорту в кімнатах, дотримання правил проживання, активної участі мешканців у громадському житті протягом року діє огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку. Рада гуртожитку ПТНЗ щомісяця підводить підсумки, переможці заохочуються призами, грамотами, подяками.

            Специфікою багатьох гуртожитків ПТНЗ є те, що в ньому проживають учні з числа дітей-сиріт, які не залишають гуртожиток у святкові та вихідні дні. Тому в багатьох гуртожитках працюють Клуби вихідного дня, спортивні секції тощо.

Для організації навчання учнів у позаурочний час та змістовного дозвілля керівникам ПТНЗ доручено забезпечити створення в гуртожитках ПТНЗ комп’ютерних центрів зі стаціонарним Інтернетом або на основі бездротового під’єднання wi-fi.

На допомогу в організації роботи  гуртожитку НМЦ ПТО ПК розроблено та поширено серед ПТНЗ області  зразки документації: паспорт гуртожитку, Положення про учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу, договір-зобов’язання, інструктаж з охорони праці для осіб, які проживають у гуртожитку, орієнтовний план виховної роботи в гуртожитку, Положення про проведення огляду-конкурсу на кращу кімнату учнівського гуртожитку.

НМЦ ПТО ПК  було організовано та проведено  обласні огляди-конкурси на кращий гуртожиток професійно-технічного навчального закладу за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням організації позаурочної діяльності учнів.

Іншим важливим напрямом виховної роботи є військово-патріотичне виховання, яке планується у розділах  «Виховна робота» та «Фізична підготовка»  річного плану.

 Реалізація даного напряму виховання здійснюється на  заняттях з предметів «Історія України», «Захист Вітчизни», виховних годинах, на яких учні вивчають становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, виховують в учнів повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь відповідно до положень Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

Патріотичні почуття у молоді виховуються через організацію роботи музеїв бойової та трудової слави періоду Великої Вітчизняної війни та бойових дій на території інших держав при навчальних закладах.

Науково-методичним центром профе­сійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області роз­роблено та надіслано в  ПТНЗ методичні рекомендації щодо організації роботи музеїв, зразки документів для реєстрації музеїв при навчальних закладах (уніфікований пас­порт музею, акт обстеження музею),  рекомендації до порядку заповнення уніфікованого паспорта музею, матеріали Обласного державного архіву «Хмельниччина в роки світової війни», «Зведена відомість про злодіяння, вчинені німецько-фашистськими окупантами на території Кам’янець-Подільської області».

В закладах профтехосвіти Хмельницької області проводиться пошукова робота з метою встановлення осіб, які загинули або пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

У ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій" створена пошукова група , яка провела дослідницьку роботу з теми «Звільнення мікрорайону Гречани м. Хмельницького від німецько-фашистських загарбників».

У Хмельницькому професійному ліцеї електроніки пошукову роботу провели учні за темою  «Доля моїх рідних в роки Другої світової війни» та «Пошук, що триває більше як півстоліття»; створили відеофільм «Відгук минулого».

У Вищому професійному училищі №36 с. Балин відновлено майже 150 імен балинчан,  яких було забуто (це учасники першої Світової, Великої Вітчизняної воїн, учасників війни з Фінляндією, Японією і інші).

Учні  ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» в результаті проведеної пошукової роботи сформували список загиблих та зниклих безвісті  земляків-красилівчан в роки війни.

У Старокостянтинівському професійному ліцеї створено і постійно діє пошуковий клуб «Пошук».   Клуб тісно співпрацює з районною організацією Ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни.

Понінківський професійний ліцей спільно з селищною Радою впорядкували список загиблих воїнів та зниклих безвісті і встановили, що під час Великої Вітчизняної війни з числа мешканців смт. Понінка загинуло на фронті 178 осіб, зникли безвісті 300 осіб, загинуло в полоні 2 особи, загинуло в партизанському загоні – 1 особа.

НМЦ ПТО ПК розроблено та поширено в навчальних закладах методичні рекомендації щодо формування патріотичної свідомості учнів закладів профтехосвіти, проведено  виставки матеріалів краєзнавчо-пошукової роботи, на яких були представлені  навчальні посібники з історії рідного краю, методичні рекомендації щодо проведення краєзнавчої роботи, програми краєзнавчих гуртків, матеріали, що висвітлюють досвід організації краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи учнів.

Моральне виховання учнів ПТНЗ є одним із напрямів виховної роботи в навчальному закладі, яке спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, виховання патріотизму, свідомої дисципліни та організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Під час проведення КПК, на обласних семінарах класних керівників, вихователів гуртожитків, заступників директорів НМЦ ПТО ПК поширив  рекомендаційні матеріали  щодо вивчення ціннісних  орієнтацій учнівської молоді  та визначення  їх рангового місця, надавав методичні поради щодо індивідуалізації виховної роботи, розповсюдив практичні поради щодо морального виховання учнівської молоді, підготовлені лабораторією виховної роботи, зокрема, методика «Розуміння моральних цінностей», програма спостереження за учнями «Доброта», критерії оцінювання моральної вихованості учнів.

У ПТНЗ використовуються різні форми та методи роботи, зокрема, бесіди, лекції, виховні години, анкетування, диспути, практикуми-тренінги,  акції, бібліотечні уроки, вікторини.

Психологами ПТНЗ  проводилось анкетування серед учнів І-ІІ курсів  з метою визначення  мотивів моральної поведінки молоді.

У формуванні всебічно розвиненої,  гармонійної особистості велика роль відводиться художньо-естетичному вихованню, яке покликане  формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

В закладах профтехосвіти цей напрям виховання реалізується в переважаючій більшості через залучення учнів до гурткової роботи.  Доречно зауважити, що мережа гуртків ПТНЗ області  охоплює досить широке коло інтересів учнів.

Гуртками художньої самодіяльності, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчості, молодіжними об’єднаннями, клубами за інтересами  охоплено 61,7 % учнів професійно-технічних начальних закладів області. З них 131 гурток фінансується з державного бюджету, 303 працює на громадських засадах.

Важливим напрямом роботи залишається пошук, розвиток і підтримка талановитої учнівської молоді.

Превентивне виховання, як важливий напрям виховної роботи у ПТНЗ, передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі; розвиток умов, що сприяють збереженню здоров’я та життя дітей, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні.

Для покращення методичного  забезпечення та унормування цього напряму роботи завлабораторії виховної роботи НМЦ ПТО ПК О.В. Шевчук розроблено  Орієнтовне положення про Раду профілактики правопорушень та  Орієнтовний план роботи Ради профілактики правопорушень. Видано та розповсюджено у ПТНЗ області методичний посібник Каспрік Н.М. «Психологічні засоби діагностики та профілактики наркотичної залежності в учнів професійно-технічних навчальних закладів», в якому запропоновано діагностичний комплекс та авторську програму щодо профілактики наркотичної залежності в учнівської молоді.

На курсах підвищення кваліфікації при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області  читаються  лекції щодо адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх, проводяться елементи валеологічного тренінгу  “Скажемо курінню – ні!” та соціально-педагогічного тренінгу  “Підлітковий алкоголізм – дорога в нікуди”; педагоги ПТНЗ опановують спецкурс «Формування здорового способу життя учнівської молоді».

НМЦ ПТО ПК координує впровадження в усіх  закладах профтехосвіти Хмельницької області програм МОН України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Діалог», «Захисти себе від ВІЛ». У межах проекту Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній Європі» у двох пілотних  навчальних закладах Хмельницької  області (ВПУ №25 м. Хмельницького та ВПУ №36 с. Балин) впроваджується профілактичний курс. Навчально-методичний комплект для викладання тренінгового курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», розроблений в рамках проекту, поширено серед ПТНЗ області.

Значна роль у навчально-виховному процесі ПТНЗ приділяється трудовому вихованню учнівської молоді, роботі волонтерських загонів.

Проводився огляд-конкурс стану утримання подвір’їв ПТНЗ та прилеглих до них територій. З метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до обладнання і утримання територій, поліпшення санітарного стану довкілля, озеленення садиб. Волонтерськими загонами ПТНЗ надано допомогу щодо впорядкування садиб ветеранів війни та праці, вдовам, інвалідам;  надавались соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним громадянам.

Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів стає складовою частиною системи виховання і освіти, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини та реалізує  мету -  всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх робітників, підготовки їх до трудової діяльності.

В  ПТНЗ Хмельницької області  з метою фізичного  загартування учнів,  зміцнення їхнього  здоров’я проводиться роз’яснювальна робота щодо ролі фізичної культури та  спорту в житті людини; бесіди про значення фізкультури та спорту для фізичного здоров‘я людини, про роль здорового способу життя; підвищується якість уроків фізвиховання, контролюється їхнє відвідування учнями; організована  робота спортивних секцій, груп загальної фізпідготовки;  проводяться  Дні здоров’я, змагання з різних видів спорту (районні, міські, обласні); розроблені та затверджені керівництвом закладів плани спортивних заходів та змагань на поточний навчальний рік; для фізичного загартування учнів проводяться екскурсії, походи рідним краєм.

У 30 професійно-технічних закладах області за станом здоров’я  кількість учнів, які займаються в спецмедгрупі  складає 3-8% від загального контингенту навчального закладу. НМЦ ПТО ПК рекомендовано директорам ПТНЗ обов’язково  звернути увагу на якісний  і своєчасний  медогляд учнів,  закріпити за кожним навчальним закладом  медичного  працівника. Важливо узагальнену інформацію про результати медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров'я учнів навчального закладу обов’язково  доводити до відома всього педагогічного колективу.

Статистика констатує, що у 20 ПТНЗ області на 12 спеціальностях навчаються 130  дітей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями (це 0,98% від загального контингенту).  Діти з особливими потребами  залучаються і на уроки фізкультури. Вони можуть виконувати посильні вправи і брати участь у різних іграх разом з одногрупниками. Це допоможе їм не відокремлюватися від однолітків і виконувати навчальну програму у більш повному обсязі.

Збірна команда Хмельницької області на ІІІ Всеукраїнській Спартакіаді учнів професійно-технічних навчальних закладів  зайняла друге місце. У збірну команду були включені учні Вищого професійного училища №25 міста Хмельницького, Понінківського та Хмельницького професійних ліцеїв, Полонського та Деражнянського професійних аграрних ліцеїв та державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій». Це є результатом того, що високі показники у обласній Спартакіаді серед учнів ПТНЗ  показали команди  Вищого професійного училища №25 міста Хмельницького, Понінківського та Хмельницького професійних ліцеїв.

З метою пошуку і підтримки творчо працюючих педагогів області, активізації роботи з поширення кращого педагогічного досвіду та педагогічних інновацій  у 2012 році проводиться конкурс «Викладач року - 2012» в номінації  «Викладач фізичного виховання». Наприкінці року має відбутися фінал цього конкурсу, де визначиться переможець та п’ять лауреатів.

Систематично проводяться засідання фахової секції викладачів фізвиховання, навчальні семінари та  семінари-практикуми керівників фізичного виховання професійно-технічних закладів Хмельницької області спільно з обласним  управлінням фізичного виховання та спорту Комітету ФВС Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Хмельницьким інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах профтехосвіти, організації роботи з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи; методики проведення уроків з фізичної культури різних розділів програми предмета «Фізична культура». Особлива увага звертається на безпеку життєдіяльності учнів, проведення інструктажів та попередження травматизму. Щорічно видаються методичні рекомендації щодо викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» у навчальному році.

Не менш важливим питанням у ПТНЗ є питання соціального захисту дітей-сиріт, дітей-інвалідів і дітей, позбавлених батьківського піклування. У зв'язку зі складним економічним становищем вищезазначеної категорії дітей організовуються в навчальних закладах Піклувальні ради, благодійні фонди, які надають допомогу у вирішенні багатьох проблем соціального та правового захисту дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальна робота спрямовується на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу.

Щорічно в закладах профтехосвіти області навчається близько 500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 68% з них знаходяться на повному державному утриманні. За даними статистичної звітності майже 2, 5 тис. учнів  ПТНЗ з малозабезпечених сімей, 2 тис. учнів - проживає у неповних сім’ях, більше 500 учнів - з неблагополучних сімей. Тому, важливим напрямком у роботі ПТНЗ є першочергова адаптація соціально незахищених категорій учнів до загального навчального середовища, працевлаштування за здобутою професією.

Важливе місце в системі виховання відводиться роботі з батьками, функціонуванню батьківських комітетів у навчальному закладі. Лабораторією виховної роботи НМЦ ПТО ПК підготовлено та розповсюджено серед ПТНЗ області Програму сімейно-родинного виховання, розроблено Положення про батьківський комітет ПТНЗ на основі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 02.06.04 №440), матеріали діяльності благодійної організації «Опіка» (з досвіду роботи ДПТНЗ «Камянець-Подільське вище професійне училище»).

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури особистості. Система екологічного виховання передбачає формування умінь аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як надзвичайно важливого середовища існування людини.

Пропозиції та рекомендації лабораторії виховної роботи НМЦ ПТО ПК щодо  підвищення екологічної культури молоді й ефективності екологічного виховання містять, зокрема, створення в ПТНЗ  відповідної навчально-матеріальної бази: куточків охорони природи, живих куточків та ін.; удосконалення форм і методів екологічного виховання, активне залучення учнівської молоді до природоохоронної роботи; формування мотивів відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати її, примножувати її багатства.

На базі чотирьох ПТНЗ області створені Центри екологічної освіти.

Науково-методичний центр систематично надає навчальним закладам інформаційно-методичну допомогу з  організації і проведення профорієнтаційної роботи.

Завідувачем відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Каспрік Н.М. підготовлено та поширено в ПТНЗ області   методичний посібник  для керівників та педагогічних працівників  «Система профорієнтаційної роботи в закладах профтехосвіти».

НМЦ ПТО ПК  спільно з обласним центром зайнятості щорічно проводить профорієнтаційні,  інформаційно-просвітницькі заходи: ярмарки та презентації професій, тижні професійних знань, дні відкритих дверей, обласне свято «Юність трудова»,  марафони робітничих професій, дні кар’єр, тижні та дні профорієнтації, турніри знавців професій. 

Працівники НМЦ ПТО ПК є членами  методичної ради з питань профорієнтації  при Хмельницькому обласному центрі зайнятості, на засіданнях якої розглядалися  питання щодо створення Школи волонтерів, графіки проведення ярмарок професій, умови проведення профорієнтаційних заходів, обговорювались  напрями подальшої співпраці  з соціальними партнерами щодо проведення інформаційно-просвітницьких заходів з населенням.

Лабораторією виховної роботи НМЦ ПТО ПК підготовлено навчально-практичний збірник «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПТО» (упорядник О.В. Шевчук), який містить  практичні матеріали щодо планування та організації виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах за різними напрямами. Видано методичний посібник «Методика організації виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі» (автори Боднарук Т.І., Шевчук Л.І.). Посібник містить практичні матеріали з методики організації виховної роботи в навчальному закладі, які допоможуть створити систему виховної роботи відповідно до існуючих норм і вимог, забезпечити організацію учнівського самоврядування, організувати роту педагогів-вихователів, налагодити співпрацю з учнівським та батьківським колективами, громадськістю.

Узагальнений досвід роботи друкується на сторінках науково-методичного вісника «Професійна освіта», зокрема висвітлені такі теми:

 • «Організація виховної роботи та позанавчальної діяльності в Хмельницькому професійному ліцеї» (автор - заступник директора з виховної роботи Хмельницького професійного ліцею Н.В.Хованець);
 •  «Фізична культура – основа збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління» (автор - викладач фізичної культури Хмельницького професійного ліцею С.І. Мадай);
 • «Профорієнтація учнівської молоді на робітничі професії у закладах профтехосвіти» (автор -  заступник директора з виховної роботи  ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» А.Б. Круцонь)
 • «Інноваційні системи виховання майбутніх фахівців» (автор вихователь гуртожитку Ярмолинецького професійного ліцею Л.Л.Корнілова);
 • «Підготовка та організація занять з предмета «Захист Вітчизни» у професійно-технічних навчальних закладах»  (автор - викладач  предмета «Захист Вітчизни»  ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» В.І. Єрмоленко);
 • «Організації життєдіяльності учнів у гуртожитку та роботи Ради гуртожитку» (автор - вихователь гуртожитку ВПУ №25 м. Хмельницького Н.І. Обертюк);

«Методика навчання гімнастичним вправам» (автор - викладач фізвиховання Старокостянтинівського професійного ліцею В.В.Залєвський).

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту
. . . . . . . . . . . . .
Новини МОН України

Хмельницький 
Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz